Huyền Trang, hiện có 358 tin đã đăng
.
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 20: Cụm động từ có 2 dấu trọng âm – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 20: Cụm động từ có 2 dấu trọng âm – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 21: Dạng yếu của các từ chức năng – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 21: Dạng yếu của các từ chức năng – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 22: Từ chức năng được nhấn mạnh – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 22: Từ chức năng được nhấn mạnh – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ  – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 24: Âm tiết phụ âm  – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 24: Âm tiết phụ âm – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 25: Từ mượn nước ngoài trong tiếng Anh – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 25: Từ mượn nước ngoài trong tiếng Anh – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 26: Âm nối – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 26: Âm nối – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 27: Dạng rút gọn – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 27: Dạng rút gọn – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 28: Sự tĩnh lược từ và tĩnh lược một phần – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 28: Sự tĩnh lược từ và tĩnh lược một phần – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 29: Lược bỏ âm phụ âm (1): /t/ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 29: Lược bỏ âm phụ âm (1): /t/ – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 30: Lược bỏ âm phụ âm (2): /d/, /h/, /I/, /v/ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 30: Lược bỏ âm phụ âm (2): /d/, /h/, /I/, /v/ – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 31: Từ bị mất âm tiết – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 31: Từ bị mất âm tiết – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 32: Chia nhỏ lời nói thành các đơn vị – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 32: Chia nhỏ lời nói thành các đơn vị – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay
Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 33: Từ được nhấn trong đơn vị lời nói (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 33: Từ được nhấn trong đơn vị lời nói (1) – Học Hay

Tổng hợp cách phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay

Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019