Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 03/06/2021 | 6236
Tổng hợp ngữ pháp, giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World | Học Hay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

 

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 - Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tu-vung-tieng-anh-lop-6-moi/unit-11-our-greener-world-hoc-hay-13.html

 

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 11 các bạn nhé!

Tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World

 

Listen and Read

Mi: Hi, Nick.

Nick: Hello, Mi.

Mi: You’ve bought a lot of things.

Nick: Yes. We’re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket Mi?

Mi: I am buying a loaf of bread. Hey, what’s this?

Nick: It’s a reusable shopping bag.

Mi: Do you always use it?

Nick: Yes, I do. It’s better than a plastic one because it’s made of natural materials. If we all use this kind of bag, we’ll help the environment.

Mi: I see. I’ll buy a bag for my mum. Where can I buy it?

Nick: They sell a lot of these bags at the check-out.

Mi: Thanks. Are they expensive?

Nick: Not at all. By the way, you’re also 'green'. You’re cycling.

Mi: You’re right. If more people cycle, there will be less air pollution. Right?

Nick: Yes. Oh, look, it’s five o'clock already. I have to go now. We have a lot to prepare for the picnic. See you later.

Mi: See you, Nick. Have a nice time tomorrow! Bye.

 

Bài dịch:

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu mua nhiều đồ nhỉ.

Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?

Mi: Mình đang mua bánh mì. Này, đây là cái gì thế?

Nick: Nó là cái túi mua sắm tái sử dụng được.

Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhĩ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn nhé. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng sống ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít làm ô nhiễm không khí. Đúng không?

Nick: Đúng thế. Oh, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần chuẩn bị cho dã ngoại lắm. Tạm biệt cậu.

Mi: Tạm biệt Nick! Mai đi chơi vui nhé!

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 - Unit 11: Our Greener World – HocHay

3.1. Câu điều kiện

Câu điều kiện trong tiếng anh gồm có hai mệnh đề là mệnh đề chính và mệnh đề IF. Trong câu điều kiện if, hành động ở mệnh đề chính chỉ xảy ra nếu một điều kiện nào đó ở mệnh đề IF được thoả mãn. Câu điều kiện còn được gọi là câu if.

a. Cấu tạo:

- Cấu tạo của câu điều kiện bao gồm hai mệnh đề:

+ Mệnh đề If (If clause): là mệnh đề điều kiện, hay mệnh đề phụ
+ Mệnh đề chính (main clause): là mệnh đề kết quả

- Cách sắp xếp mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu điều kiện:

+ Mệnh đề If đứng trước mệnh đề chính và cả hai được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy (hoặc chấm phẩy): If – clause, main – clause
+ Mệnh đề If đứng sau mệnh đề chính thì không cần dùng dấu phẩy (hoặc chấm phẩy): Main - clause If - clause

b. Các từ điều kiện:

Mệnh đề điều kiện thường được bắt đầu với các từ như: if, unless (= if … not); provided (that)(= if only); so long as (as long as); on condition that (miễn là, với điều kiện là); suppose; supposing (giả sử như); in case (trong trường hợp); even if (ngay cả khi, dù cho)

3.2. Câu điều kiện loại 1:

- Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn trả một sự việc/hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + V (-s/-es) + O…, S' + will + V bare + O + …

 Lưu ý:

Will có thể được thay bằng can/may/shall/must

 

Mệnh đề chính và mệnh đề if có thể đứng trước hoặc đứng sau đều được.

Ví dụ:

  • If you take this medicine, you will feel better.
    (Nếu bạn uống thuốc, thì bạn sẽ thấy đỡ hơn đó)
  • If it stops raining, we can go out.
    (Nếu như trời ngừng mưa thì chúng tôi có thể đi ra ngoài)

Cách viết lại câu điều kiện

Getting Started – Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 6 phần Getting Started nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 1 – Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 6 phần A Closer Look 1 nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 2 – Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 6 phần A Closer Look 2 nhé!

LÀM BÀI

Skills 1 – Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 6 phần Skills 1 nhé!

LÀM BÀI

Skills 2 – Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 6 phần Skills 2 nhé!

LÀM BÀI

Looking Back – Tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 11 lớp 6 phần Looking Back nhé!

LÀM BÀI

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019