Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – Học Hay


Đăng bởi Khánh Ly | 03/06/2021 | 4059
Tổng hợp ngữ pháp, giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 - Unit 9: Festivals around the World | Học Hay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 - Unit 9 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tu-vung-tieng-anh-lop-7-moi/unit-9-festivals-around-the-world-hoc-hay-23.html

 

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 9 các bạn nhé!

Tiếng Anh lớp 7 - Unit 9: Festivals around the World

 

Listen and Read.

Teacher: Which festival did you choose, Nick?

Nick: Actually, I chose a Vietnamese festival!

Teacher: Oh really? Which one did you choose?

Nick: I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals! It must be amazing to see them racing.

Teacher: OK, that’s interesting. How about you, Mai?

Mai: I chose Diwali. It’s an Indian festival.

Teacher: Why did you choose it?

Mai: Well, it’s called the ‘Festival of Lights’ and it’s a religious festival. I think candles are so romantic, and I love fi reworks. There are lots of both during Diwali.

Teacher: That’s a great choice. And you, Phong?

Phong: I chose La Tomatina. It’s held in Spain, in a small town called Buñol. It’s a seasonal festival to celebrate the tomato harvest.

Teacher: What do you like about it?

Phong: For one hour, people get to throw tomatoes at each other!

Teacher: Wow! That does sound unusual. OK, finally, Mi.

Mi: I chose something a little different. It’s a music festival called Burning Man. It’s held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party!

Teacher: Wow, that’s a new one on me! Sounds fascinating. OK, I’d like you to write up your reports and hand them in to me by ...

 

Bài dịch:

Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?

Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?

Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là một loại động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.

Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?

Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ

Giáo viên: Tại sao em chọn nó?

Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?

Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa màng để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em thích gì về nó?

Phong: Trong vòng 1 tiếng, người ta sẽ ném những quả cà chua vào nhau!

Giáo viên: Ồ! Nghe không được bình thường cho lắm. Được rồi, cuối cùng là Mi.

Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tổ chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!

Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô...

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 - Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn trong tiếng Anh

Trạng từ tiếng anh (adv) được chia thành nhiều loại khác nhau với các mục đích khác nhau. Tùy vào cách phân loại mà cách dùng vị trí của trạng từ trong tiếng anh cũng sẽ khác nhau.

3.1.1. Trạng từ chỉ nơi chốn:

Đặc điểm: Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place) diễn tả địa điểm hành động diễn ra, ở đâu hoặc gần xa thế nào, dùng để trả lời cho câu hỏi where.

 • Ví dụ: I saw a frog under that tree.
  (Tôi thấy một con ếch dưới cái cây kia)

- Vị trí: Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng sau động từ chính, sau tân ngữ trực tiếp hoặc đứng ở cuối câu. Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước trạng từ chỉ thời gian nếu trong câu có cả hai loại trạng từ này.

Ví dụ:

 • You can go anywhere you want if you have money.
  (Bạn có thể đi tới bất kỳ nơi nào bạn muốn nếu bạn có tiền)
 • Is you mom there?
  (Có phải mẹ của anh kia không?)
 • Alex came here yesterday.
  (Hôm qua Alex tới đây nè)

- Một số trạng từ nơi chốn thường gặp:

here (ở đây), there (ở kia) , out (ở ngoài, ra ngoài), everywhere (mọi nơi), above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua), …


Xem thêm Trạng từ là gì, cách dùng của trạng từ


3.1.2. Trạng từ chỉ thời gian:

- Đặc điểm: Trạng từ chỉ thời gian (Adverb of Time) diễn tả thời gian hành động được thực hiện hoặc diễn ra, dùng để trả lời với câu hỏi when.

 • Ví dụ: I came to visit my grandmother yesterday.
  (Tôi đến thăm bà tôi ngày hôm qua)

- Vị trí: Loại trạng từ này thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh).

Ví dụ:

 • Last week, Mr. Jones bought a new house.
  (Tuần trước, ông Jones đã mua một căn nhà mới)
 • You can’t access to your account until tomorrow.
  (Bạn không thể truy cập tài khoản của mình cho tới ngày mai)

- Các trạng từ chỉ thời gian trong tiếng anh thường gặp:

after (sau đó, sau khi), before (trước khi), immediately (tức khắc), lately, recently (mới đây), once (một khi), presently (lúc này), soon (chẳng bao lâu), still (vẫn còn), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), tonight (tối nay), yesterday(hôm qua), last night (tối hôm qua), whenever (bất cứ khi nào), instantly (tức thời), shortly (chẳng mấy lúc sau đó), now (ngay bậy giờ), finally (cuối cùng)…

Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh

3.2.1. Câu nghi vấn là gì?

Câu nghi vấn trong tiếng anh (interrogative) là loại câu được dùng để đưa ra câu hỏi trực tiếp và được kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

3.2.2. Câu nghi vấn dạng Wh-

- Câu hỏi với từ hỏi bắt đầu bằng what, when, where, who, whom, which, whose, why và how....Chúng ta sử dụng câu hỏi với từ hỏi để thu thập thông tin. Câu trả lời không thể là yes hay no.

- Các từ để hỏi thường gặp:

+ who: ai, hỏi về người
+ where: ở đâu, hỏi địa điểm/ nơi chốn
+ when: khi nào, hỏi thời điểm, thời gian
+ whose: của ai, hỏi về chủ sở hữu
+ why: tại sao, hỏi lý do
+ ​​​​​​​what: gì/ cái gì, hỏi sự vật/ sự việc 
+ ​​​​​​​what time: mấy giờ, hỏi giờ/ thời gian làm gì đó
+ ​​​​​​​which + N: cái nào …, hỏi về sự lựa chọn
+ ​​​​​​​how: như thế nào/ bằng cách nào, hỏi về cách thức/ hoàn cảnh/ trạng thái
+ ​​​​​​​how old: bao nhiêu tuổi
+ ​​​​​​​how long: dài bao nhiêu hoặc thời gian bao lâu
+ ​​​​​​​how tall: cao bao nhiêu (dùng cho người)
+ ​​​​​​​how high: cao bao nhiêu ( dùng cho vật)
+ ​​​​​​​how thick: dày bao nhiêu
+ ​​​​​​​how many: số lượng bao nhiêu (danh từ đếm được số nhiều)
+ ​​​​​​​how much: số lượng bao nhiêu (danh từ không đếm được); Bao nhiêu tiền (hỏi về giá cả)
+ ​​​​​​​how often: bao lâu … (hỏi về sự thường xuyên)

Ví dụ:

 • Q: Who is your favourite actor?
  (Ai là diễn viên yêu thích của bạn?)
 • A: Brad Pitt for sure!
  (Chắc chắn là Brad Pitt!)

- Cấu trúc:

+ Với trợ động từ: cấu trúc của Wh-question giống với dạng câu hỏi Yes/No, ta chỉ cần thêm từ để hỏi đầu câu trước trợ động từ.

Từ để hỏi + auxiliary verb (be/ do/ have) + S + V + ...

Ví dụ:

 • When are you leaving?
  (Khi nào thì bạn rời đi?)
 • Who should she stay with?
  (Cô ấy nên ở với ai?)

+ Không có trợ động từ: Khi what, who, which or whose là chủ ngữ hay một phần của chủ ngữ, chúng ta không sử dụng trợ động từ.

When/What/Who/Which/Whose + (O) + V

Ví dụ:

 • What fell off the wall?
  (Cái gì mới rơi khỏi bức tường?)
 • Who told you that?
  (Ai nói với em vậy?)
 • Whose phone rang?
  (Điện thoại của ai đổ chuông đó?) 

Getting Started – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần Getting Started nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 1 – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 2 – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần A Closer Look 2 nhé!

LÀM BÀI

Communication – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần Communication nhé!

LÀM BÀI

Skills 1 – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

LÀM BÀI

Skills 2 – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần Skills 2 nhé!

LÀM BÀI

Looking Back – Tiếng Anh lớp 7 – Unit 9: Festivals around the World – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 9 lớp 7 phần Looking Back nhé!

LÀM BÀI

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019