Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – Học Hay


Đăng bởi Trúc Vy | 18/06/2021 | 2070
Tổng hợp ngữ pháp, giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 - Unit 4: Life in the Past | Học Hay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

 

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 - Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tu-vung-tieng-anh-lop-9-moi/unit-4-life-in-the-past-hoc-hay-42.html

 

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 4 các bạn nhé!

Tiếng Anh lớp 9 - Unit 4: Life in the Past

 

Listen and Read

Father: This is a present for you, son.

Nguyen: A kite! How cool! Thank you, dad.

Father: I made it for you, just like your grandfather used to make one for me.

Nguyen: Is it a family tradition?

Father: Yes, for generations.

Nguyen: I love it. So when you were a kid, what did you use to do for entertainment?

Father: Oh, it was all very simple back then. We didn’t have television or the internet. A mobile movie team used to come once every two months, and everyone from the village would be there. The children were always early, trying to get a place near the screen.

Nguyen: I suppose it was a special occasion, wasn’t it?

Father: Sure.

Nguyen: I wish there were movie teams like that now.

Father: Yeah, it was a lot of fun.

Nguyen: Then how did you get to know about the world outside?

Father: We had the radio; actually, only wealthy people did. The whole village used to listen to the news programme through a loudspeaker.

Nguyen: Wow, I can’t imagine that.

Father: I know. The world’s changed a lot, son. It’s much easier now.

Nguyen: Do you miss the past, dad?

Father: I suppose I do. Sometimes I wish I could go back to that time.

 

Bài dịch:

Bố: Quà cho con trai này. 

Nguyên: Ôi 1 cái diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn bố. 

Bố: Bố đã làm nó cho con đấy, giống như ông nội đã từng làm cho bố. 

Nguyên: Đó là truyền thống gia đình à bố? 

Nguyên: Đúng con à, truyền thống theo từng thế hệ. 

Nguyên: Con rất thích. Vậy khi còn nhỏ bố hay làm gì để giải trí? 

Bố: À, mọi thứ đều rất giản đơn. Bố không có tivi hay mạng gì cả. Đội chiếu phim thường tới 2 tháng 1 lần, và tất cả mọi người trong làng sẽ tới xem. Trẻ con thì luôn đến sớm, cố gắng lấy 1 vị trí gần màn chiếu. 

Nguyên: Con đoán nó là dịp rất đặc biệt phải không bố? 

Bố: Chắc chắn rồi. 

Nguyên: Con ước bây giờ cũng có đội chiếu phim như thế. 

Bố: Ừ, vui lắm. 

Nguyên: Làm thế nào để bố biết về thế giới bên ngoài. 

Bố: Nhà mình có 1 cái đài, chỉ người có điều kiện mới có nó thôi. Cả làng nghe các chương trình tin tức qua loa phát thanh. 

Nguyên: Wow, con không thể tưởng tượng được. 

Bố: Bố biết, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều con trai à. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

Nguyên: Bố có nhớ ngày xưa không?

Bố: Bố nghĩ là có. Đôi khi bố ước mình có thể quay lại thời đó. 

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 - Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cách dùng USED TO và BE USED TO trong tiếng Anh

3.1.1. Used to

- Cách dùng: used to được dùng khi nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại không còn nữa.

 • Ví dụ: He used to play football. (Anh ta từng chơi đá bóng)

- Cấu trúc:

Khẳng định: S + used to + V-infinitive

 • Ví dụ: We used to go to the beach every summer.
  (Chúng ta đã từng đi biển vào mỗi mùa hè đó)

Phủ định: S + didn’t use to + V-infinitive

 • Ví dụ: I didn’t use to get up early, but now I do the morning exercise at 5.

Nghi vấn: (WH- question) Did + S + use to + V-infinitive?

 • Ví dụ: Did you use to work for him?
  (Bạn đã từng làm việc với ông ta chưa?)

Lưu ý: dùng “use to” để đặt câu hỏi, chứ không phải “used to”.

 

3.1.2. Be used to

- Cách dùng: be + used to V-ing/Noun được dùng khi nói về việc ai đó đã quen với điều gì đó, đã làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, việc đó đã quen thuộc, không còn lạ lẫm, mới lạ hay khó nữa.

 • Ví dụ: I'm used to getting up early.
  (Tôi dậy sớm quen rồi)

- Cấu trúc:

Khẳng định: S + be + used to + V-ing + ….

Phủ định: S + be (not) + used to + V-ing + …

 • Ví dụ: She isn't used to using computer.(Cô ấy không quen sử dụng máy tính)

Nghi vấn: Be + S + used to + V-ing +...

 • Are they used to walking to school?
  (Các em ấy đã quen với việc đi bộ tới trường rồi sao?)

3. Get used to

- Cách dùng: get used to + N/V-ing được dùng để diễn tả một đối tượng đang dần, đang bắt đầu trở nên quen với một việc nào đó, việc đó đang dần trở nên quen thuộc.

 • Ví dụ: Lan gets used to living in the city.
  (Lan đang dần quen với cuộc sống thành thị)

- Cấu trúc:

Khẳng định: S + get + used to + V-ing/ Noun

Phủ định: S + Auxiliary Verbs + not + get +used to + V-ing/Noun

Lưu ý: get phải được chia theo chủ ngữ và thì của ngữ cảnh.

Ví dụ:

 • got used to eating fast food when I lived in New York.
  (Tôi đã quen dần với các loại thức ăn nhanh khi tôi sống ở New York)
 • She doesn't get used to the noise of that machine.
  (Cô ấy không quen nổi với tiếng ồn của cái máy kia)

Câu điều ước trong tiếng Anh

Câu ước với wish (wish clause) là loại câu giả định, diễn tả mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai hiện tại, hay một quá khứ. Câu điều ước trong tiếng anh còn được gọi là câu wish. Dưới đây là các loại và cách dùng câu wish trong tiếng anh.

3.2.1. Câu điều ước trong tương lai:

- Cách dùng wish loại 1:

Câu mong ước trong tương lai được dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu wish ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

- Cấu trúc câu wish:

Khẳng định:
S+ wish(es) + Noun/Pronoun + would/could + V(bare)

Phủ định:
S + wish(es) + Noun/Pronoun + wouldn’t/couldn’t + V(bare)

Nếu chủ ngữ là I/they/we/you thì wish giữ nguyên
Nếu chủ ngữ là she/he/it thì wish phải thêm -es.

Ví dụ:

 • wish I could speak Korean.
  (Ước gì tôi có thể nói tiếng Hàn)
 • Norman wishes she would be a doctor in the future.
  (Norman ước cô sẽ trở thành bác sỹ trong tương lai)

3.2.2. Câu điều ước ở hiện tại:

- Cách dùng wish loại 2:

Câu ước wish ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế. Chúng ta dùng câu wish ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại.

- Cấu trúc wish:

Khẳng định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + V2/-ed + O

Phủ định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + didn’t + V(bare)

► Lưu ý: Tương tự như câu if loại 2, động từ to be trong câu wsh loại 2 được chia là were cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:

 • wish I had enough time to do it. (I’m too busy, I don’t have enough time to do it)
  (Tôi ước mình có đủ thì giờ để làm việc đó)
 • wish I didn't call you with that rediculous nickname.
  (Tôi ước gì mình không gọi cậu bằng cái biệt danh nực cười đó)
 • I wish you were here.
  (Con ước gì mẹ ở đây)

3.2.3. Câu điều ước trong quá khứ:

- Cách dùng wish loại 3:

Câu ao ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta sử dụng câu điều ước wish ở quá khứ để ước một điều trái với những gì đã xảy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc ở quá khứ.

- Cấu trúc câu ước loại 3:

Khẳng định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + had + V3/-ed

Phủ định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + hadn’t + V3/-ed

Ví dụ:

 • wish I hadn’t said that to Helen. (Helen was hurt by my words)
  (Tôi ước gì mình không nói những lời đó với Helen)
 • He wishes he had met her last year. (She has gone)
  (Anh ta ước mình có thể gặp cô ấy năm rồi.

Cấu trúc If only có cách dùng tương đương với cấu trúc wish trong tiếng anh, cũng được dùng để thể hiện sự ao ước, nguyện vọng trong quá khứ, hiện tại, tương lai.

Getting Started – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 4 lớp 9 phần Getting Started nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 1 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 4 lớp 9 phần A Closer Look 1 nhé!

LÀM BÀI

A Closer Look 2 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 4 lớp 9 phần A Closer Look 2 nhé!

LÀM BÀI

Skills 1 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 4 lớp 9 phần Skills 1 nhé!

LÀM BÀI

Skills 2 – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 4 lớp 9 phần Skills 2 nhé!

LÀM BÀI

Looking Back – Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Cùng Học Hay học tiếng Anh Unit 4 lớp 9 phần Looking Back nhé!

LÀM BÀI

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019