Tổng hợp Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 24/08/2020 | 273
Tổng hợp Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Học hay

Tổng hợp Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Sơ cấp - Học hay

Tiếng anh giao tiếp -Tiếng anh cho người đi làm – Cách nói lời cảm ơn – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm – Cách hỏi đường bằng tiếng anh – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong khách sạn (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong khách sạn (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong khách sạn (P3) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong khách sạn (P4) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong nhà hàng (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong Nhà hàng (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong Nhà hàng (P3) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp khi bắt xe bus - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Shopping (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Shopping (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Hẹn hò - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp đời thường (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp đời thường (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Mua xe - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Lái xe - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Nói về đồ ăn (p1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Nói về đồ ăn (p2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Thuê nhà (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Thuê nhà (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Thuê nhà (P3) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giải trí - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Thể thao - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Cảm giác, cảm xúc - Học hay

Tổng hợp Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Trung cấp - Học hay

Tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Giao tiếp trong văn phòng – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm – Cách giới thiệu trong môi trường làm việc – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm – Cách chào hỏi và tạm biệt trong môi trường làm việc – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm – Văn hoá lời mời trong môi trường làm việc – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm – Cách nói lời đề nghị, cầu khiến, xin lỗi trong môi trường làm việc – Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Gọi điện và đặt hẹn - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Marketing - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Thuyết trình nơi công sở - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Tổ chức cuộc họp - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong ngân hàng (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong ngân hàng (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp trong thư viện - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp ở trường đại học - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Đi khám bác sĩ (P1)- Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Đi khám bác sĩ (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp khi đi du lịch (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp khi đi du lịch (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao tiếp khi đi du lịch (P3) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Phỏng vấn và công việc (P1) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Phỏng vấn và công việc (P2) - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Giao thông và phương tiện - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - An toàn - Học hay

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Tội phạm - Học hay

 

Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Bầu cử - Học hay

.


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019