Tiếng Anh thương mại - Giáo trình Market Leader Advanced - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 24/08/2020 | 2684
Giáo trình Market Leader Advanced – Tiếng anh thương mại | Học Hay

Tổng hợp Market Leader Advanced - Tiếng Anh thương mại - Học Hay

Market Leader Advanced – Unit 1: First Impressions – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 1: First Impressions – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 2: Training – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 2: Training – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 5: Employment Trends – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 5: Employment Trends – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 6: Ethics – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 6: Ethics – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 7: Finance – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 7: Finance – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 8: Consultants – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 8: Consultants – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 9: Strategy – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 9: Strategy – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 10: Online Business – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 10: Online Business – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 11: New Business – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 11: New Business – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Advanced – Unit 12: Project Management – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Advanced – Unit 12: Project Management – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019