Tiếng Anh thương mại - Giáo trình Market Leader Intermediate - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 24/08/2020 | 5950
Giáo trình Market Leader Intermediate – Tiếng anh thương mại | Học Hay

Tổng hợp Market Leader Intermediate - Tiếng Anh thương mại - Học Hay

Market Leader Intermediate – Unit 1: Brands – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 1: Brands – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 2: Travel – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 2: Travel – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 3: Change – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 3: Change – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 4: Organisation – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 4: Organisation – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 5: Advertising – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 5: Advertising – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 6: Money – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 6: Money – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 7: Cultures – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 8: Human Resources – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 8: Human Resources – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 9: International Markets – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 10: Ethics – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 10: Ethics – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 11: Leadership – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 11: Leadership – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Intermediate – Unit 12: Competition – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Intermediate – Unit 12: Competition – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019