Tiếng Anh thương mại - Giáo trình Market Leader Pre-intermediate - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 24/08/2020 | 6081
Giáo trình Market Leader Pre-intermediate – Tiếng anh thương mại | Học Hay

Tổng hợp Market Leader Pre-intermediate - Tiếng Anh thương mại - Học Hay

Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers – Tiếng anh thương mại - Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 2: Companies – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 2: Companies – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 3: Selling – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 3: Selling – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 4: Great Ideas – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 4: Great Ideas – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 5: Stress – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 5: Stress – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 6: Entertaining – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 6: Entertaining – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 7: New Business – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 7: New Business – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 8: Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 8: Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 9: Planning – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 9: Planning – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 10: Managing People – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 10: Managing People – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 11: Conflict – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 11: Conflict – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 12: Products – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Pre-intermediate – Unit 12: Products – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019