Tiếng Anh thương mại - Giáo trình Market Leader Upper-Intermediate - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 24/08/2020 | 3626
Giáo trình Market Leader Upper-Intermediate – Tiếng anh thương mại | Học Hay

Tổng hợp Market Leader Upper-Intermediate - Tiếng Anh thương mại - Học Hay

Market Leader Upper Intermediate – Unit 1: Communication – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 1: Communication – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 2: International Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 2: International Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 3: Building Relationships – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 4: Success – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 4: Success – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 5: Job Satisfaction – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 5: Job Satisfaction – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 6: Risk – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 6: Risk – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 7: Management Styles – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 7: Management Styles – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 8: Team building – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 8: Team Building – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 9: Raising finance – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 9: Raising Finance – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 10: Customer Service – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 10: Customer Service – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 11: Crisis Management – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 11: Crisis Management – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 12: Mergers and Acquisitions – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 1)

Market Leader Upper Intermediate – Unit 12: Mergers and Acquisitions – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019