Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay


Đăng bởi Huyền Trang | 28/04/2021 | 664
Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay

Video bài học Toán 12 - Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón

Lý thuyết

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón:

Gọi r là bán kính đường tròn đáy, l là độ dài đường sinh, h là chiều cao hình nón, khi đó:

- Diện tích xung quanh:

$S_xq = πrl$

- Diện tích đáy (hình tròn):

$S_d = πr^2$

- Diện tích toàn phần hình nón:

$S_tp = S_xq + S_d = πrl + πr^2$

- Thể tích khối nón:

$V =\frac{1}{3}S_d. h = \frac{1}{3} πr^2h$

Bài tập

1. Diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy r=3cm và độ dài đường sinh 4cm là:

a. $12(m^2)$

b. $12π(cm^3)$

c. $12π(cm^2)$

d. $4π(cm^2)$

2. Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng R, chiều cao bằng h, độ dài đường sinh bằng l. Khẳng định nào sau đây đúng?

a. $R^2=l^2+h^2$

b. $l=\sqrt{R2+h^2}$

c. $l=\sqrt{R^2−h^2}$

d. $h=\sqrt{R^2−l^2}$

3. Cho hình nón S có bán kính $R=a\sqrt{2}$, góc ở đỉnh bằng $60^o$. Diện tích toàn phần của hình nón bằng :

a. $8πa^2$

b. $6πa^2$

c. $2πa^2$

d. $4πa^2$

4. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3πa^2$ và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh l của hình nón đã cho.

a. $l=\frac{\sqrt{5}a}{2}$

b. $l=2\sqrt{2}a$

c. $l=\frac{3a}{2}$

d. l=3a

5. Cho tam giác ABC đều, có diện tích bằng s1 và AH là đường cao. Quay tam giác ABC quanh đường thẳng AH ta thu được hình nón có diện tích xung quanh bằng s2. Tính $\frac{s1}{s2}.

a. $\frac{2\sqrt{3}}{π}$

b. $\frac{\sqrt{3}}{2π}$

c. $\frac{\sqrt{3}}{π}$     

d. $\frac{4}{π\sqrt{3}}$

 

Đáp án: 1c, 2b, 3b, 4d, 5b

 

#toanhoclop12 #toan12 #onthilop12 #luyenthitoan12 #toan12hinhhoc #giaitoan12 #hochay #hoctoan12 #lop12

Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019