Toán lớp 12 - Chương 5 - Bài 1: Khái niệm về khối đa diện - Học hay


Đăng bởi Huyền Trang | 09/12/2020 | 109
Toán lớp 12 - Chương 5 - Bài 1: Khái niệm về khối đa diện - Học hay

Video bài học Toán 12: Khái niệm về khối đa diện

Khái niệm khối đa diện

a) Hình đa diện

Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn tính chất:

+ Hai đa giác phân biệt hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

+ Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

b) Khối đa diện

Ta sẽ chỉ xét các hình bao gồm hình đa diện H và phần trong của nó, hình đó được gọi là khối đa diện giới hạn bởi H.

Ví dụ:

+ Các hình dưới đây là khối đa diện:

+ Các hình dưới đây không là khối đa diện:

- Khối chóp, khối chóp cụt: Khối đa diện được gọi là khối chóp, khối chóp cụt nếu nó được giới hạn bởi một hình chóp, hình chóp cụt.

- Khối lăng trụ: Khối đa diện được gọi là khối lăng trụ nếu nó được giới hạn bởi một hình lăng trụ.

- Khối đa diện lồi: Khối đa diện lồi là khối đa diện mà nếu nối hai điểm bất kỳ nằm trong khối đa diện ta cũng được đoạn thẳng nằm trong khối đa diện đó.

Ví dụ:

Phân chia, lắp ghép các khối đa diện

Một khối đa diện bất kì có thể phân chia được thành những khối tứ diện.

Ví dụ:

Ta có thể chia khối lăng trụ tam giác ABC.A′B′C′ thành 3 khối tứ diện A′.ABC, A′.BCB′, A′.B′C′C hoặc chia khối lăng trụ thành 2 khối chóp C′.ABCC′.ABB′A′ như hình vẽ.

Bài tập ứng dụng

1. “Số cạnh của một hình đa diện luôn……………….số đỉnh của hình đa diện ấy”

a. nhỏ hơn

b. nhỏ hơn hoặc bằng     

c lớn hơn

d bằng

2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh

b Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau c Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau

d Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau

3. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Hình chóp có bao nhiêu mặt bên là tam giác vuông?

a 1 mặt

b 2 mặt

c 3 mặt         

d 4 mặt

4. Cho khối đa diện mà mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh. Kí hiệu D là số đỉnh, C là số cạnh. Chọn mệnh đề đúng:

a 3C=2D

b C=D

c C=3D

d 2C=3D

5. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

a. Năm mặt

b. Hai mặt 

c. Ba mặt

d. Bốn mặt

 

Đáp án:  1c, 2d, 3d, 4d, 5c

#toanhoclop12 #toan12 #onthilop12 #luyenthitoan12 #toan12hinhhoc #giaitoan12 #hochay #hoctoan12 #lop12

Toán lớp 12 - Chương 5 - Bài 1: Khái niệm về khối đa diện - Học hay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019