x

Toán 11 - Chương 1 - Bài 1: Hàm số lượng giác - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 10/09/2021 | 1609
Toán 11 - Chương 1 - Bài 1: Hàm số lượng giác - HocHay

Hàm số sin và hàm số cosin

Hàm số sin

Xét hàm số $y=sinx$

 • Tập xác định: $D=R$.
 • Tập giá trị: $[−1;1].$
 • Hàm số tuần hòa với chu kì $2π$
 • Sự biến thiên:
  • Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(−\frac{π}{2}+k2π;\frac{π}{2}+k2π), k∈Z$
  • Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2π;π+k2π), k∈Z$
 • Đồ thị hàm số $y=sinx$
  • Đồ thị là một đường hình sin.
  • Do hàm số $y=sinx$ là hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
  • Đồ thị hàm số $y=sinx$:

 

Hàm số cosin

Xét hàm số $y=cosx$

 • Tập xác định: $R$
 • Tập giá trị: $[−1;1]$
 • Hàm số tuần hòa với chu kì: $2π$
 • Sự biến thiên:
  • Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(−π+k2π;k2π), k∈Z$
  • Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2π;π+k2π), k∈Z$
 • Đồ thị hàm số $y=cosx$
  • Đồ thị hàm số là một đường hình sin.
  • Hàm số $y=cosx$ là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng.
  • Đồ thị hàm số $y=cosx$:

 

Hàm số tan và hàm số cot

Hàm số $y=tanx$

 • Tập xác định $R∖{\frac{π}{2}+kπ,(k∈Z)}. $
 • Hàm số tuần hoàn với chu kì $π.. $
 • Tập giá trị là $R$
 • Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(−\frac{π}{2}+kπ;\frac{π}{2}+kπ),k∈Z.$
 • Đồ thị hàm số $y=tanx$
  • Hàm số $y=tanx$ là hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.
  • Đồ thị hàm số $y=tanx$:

Hàm số $y=cot⁡x$

 • Tập xác định $R{kπ,(k)}.$
 • Tập giá trị là $R.$
 • Hàm số tuần hoàn với chu kì $π.$
 • Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(kπ;π+kπ),kZ.$
 • Đồ thị hàm số $y=cotx$
  • Hàm số $y=cotx$ là hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
  • Đồ thị hàm số $y=cotx:$

Toán 11 - Chương 1 -  Bài 1: Hàm số lượng giác - HocHay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019