Toán 11 - Chương 6 - Bài 5: Phép quay - Học hay


Đăng bởi Trúc Vy | 10/09/2021 | 761
Toán 11 - Chương 6 - Bài 5: Phép quay - Học hay

Định nghĩa

Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó và biến mỗi điểm M≠ O thành điểm M′ sao cho OM′=OM và góc lượng giác $\widehat{(OM,OM′)}=α$ được gọi là phép quay tâm O, góc quay α.

Kí hiệu: $Q_(O,α)$

- Khi α=(2k+1)π, k∈Z thì $Q_(O,α)$ là phép đối xứng tâm O.

- Khi α=k2π(k∈Z) thì $Q_(O,α)$ là phép đồng nhất.

Tính chất của phép quay

- Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

- Biến một đường thẳng thành đường thẳng.

- Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

- Biến một tam giác bằng tam giác đã cho.

- Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Giả sử phép quay tâm I góc quay α biến đường thẳng d thành đường thẳng d′, khi đó:

- Nếu $0<α≤\frac{π}{2}$ thì góc giữa hai đường thẳng d và d′ bằng α.

- Nếu $\frac{π}{2}<α<π$ thì góc giữa hai đường thẳng d và d′ bằng π− α.

Biểu thức tọa độ của phép quay

Trong mặt phẳng Oxy, giả sử M(x;y) và $M′(x′;y′)=Q_(O,α)(M)$ thì 

$\left\{ \begin{array}{} x′=xcosα−ysinα \\ y′=xsinα+ycosα \end{array} \right.$

Trong mặt phẳng Oxy, giả sử M(x;y),I(a;b) và $M′(x′;y′)=Q_(I,α)(M)$ thì 

$\left\{ \begin{array}{} x′= a+(x−a)cosα−(y−b)sinα \\ y′= b+(x−a)sinα+(y−b)cosα \end{array} \right.$

 

#Toanlop11 #Toan11 #Hoctoan11 #OnThiToan11 #Luyenthitoan11 #Giaitoan11 #Toan11HinhHoc #Lythuyettoan11 #Ontaptoan11 #Toanhinhhoc11 #Hochay

Xem thêm:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019