Toán lớp 12, các dạng toán lớp 12, đề toán lớp 12, lý thuyết toán lớp 12, học toán lớp 12 online miễn phí, thi toán online lớp 12, chương trình toán lớp 12

Học toán lớp 12 online miễn phí

Toán lớp 12 bao gồm hai phần Toán Đại Số và Toán Hình Học và là một phần quan trọng nhất của bài thi toán THPT quốc gia.

Hãy cùng HocHay ôn tập lý thuyết toán 12 cơ bản nhé!

Đề toán lớp 12 học kì 1, học kì 2

Cùng làm đề kiểm tra, thi toán lớp 12 online với nhiều đề toán lớp 12 có đáp án

Đề thi Toán Lớp 12

Math 12

Các dạng toán lớp 12

 • Toán lớp 12 bài 2 phương trình mặt phẳng
 • Toán lớp 12 khảo sát hàm số
 • Toán lớp 12 có lời giải
 • Toán lớp 12 bài nguyên hàm
 • Toán lớp 12 cực trị của hàm số

Video lý thuyết Toán lớp 12 

 • Toán lớp 12 - Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 2:Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 2: Cực trị của hàm số - Học hay Cực trị của hàm số - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 3: Phương pháp giải một số bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm cơ bản - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 5: Đồ thị hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 6: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức bậc ba - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 8: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức bậc bốn trùng phương - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 9: Phương pháp giải một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 10: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỷ - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về hàm phân thức có tham số - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 12: Phương pháp giải các bài toán tương giao đồ thị - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 13: Phương pháp giải các bài toán tiếp tuyến với đồ thị và sự tiếp xúc của hai đường cong - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 1 - Bài 14: Ôn tập chương 1 - Học hay

 • Toán lớp 12 - Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 1: Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, hàm số logarit- Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 2: Phương pháp giải các bài toán liên quan đến luỹ thừa với số mũ hữu tỉ - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 3: Luỹ thừa với số mũ thực - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 4: Hàm số luỹ thừa - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 5: Logarit - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 6: Hàm số mũ, hàm số logarit - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 7: Phương trình mũ, phương trình logarit - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 8: Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 2 - Bài 9: Ôn tập chương 2 - Học hay

 • Toán lớp 12 - Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Toán lớp 12 - Chương 3 - Bài 1: Nguyên hàm - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 3 - Bài 2: Tích phân - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 3 - Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 3 - Bài 4: Ôn tập chương 3 - Học hay

 • Toán lớp 12 - Chương 4: Số Phức

Toán lớp 12 - Chương 4 - Bài 1: Số phức - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 4 - Bài 2: Căn bậc hai của số phức - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 4 - Bài 3: Ôn tập - Học hay

 • Toán lớp 12 - Chương 5: Khối Đa Diện

Toán lớp 12 - Chương 5 - Bài 1: Khái niệm về khối đa diện - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 5 - Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện - Học hay

Toán lớp 12 - Chương 5 - Bài 3: Khối đa diện đều - Phép vị tự - Học hay

Toán 12 – Chương 5 - Bài 4: thể tích của khối chóp - Học hay

Toán 12 – Chương 5 - Bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ - Học hay

 • Toán lớp 12 - Chương 6: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

Toán 12 – Chương 6 - Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay – mặt nón, mặt trụ - Học hay

Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay

Toán 12 – Chương 6 - Bài 3: Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ - Học hay

Toán 12 – Chương 6 - Bài 4: Lý thuyết mặt cầu, khối cầu - Học hay

Toán 12 – Chương 6 - Bài 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Học hay

 • Toán lớp 12- Chương 7: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Toán 12 – Chương 7 - Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian – tọa độ điểm - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 2: Tọa độ véc tơ - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 3: Tích có hướng và ứng dụng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 4: Phương pháp giải các bài toán về tọa độ điểm và véc tơ - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 5: Phương trình mặt phẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 6: Phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình mặt phẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 7: Phương trình đường thẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 8: Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 9: Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 10: Phương trình mặt cầu - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 11: Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 12: Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 12: Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng - Học hay

Toán 12 – Chương 7 - Bài 12: Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng - Học hay
Toán 12 – Chương 7 - Bài 12: Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng - Học hay
Toán 12 – Chương 6 - Bài 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Học hay

Toán 12 – Chương 6 - Bài 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Học hay
Toán 12 – Chương 6 - Bài 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Học hay, mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương
Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay

Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay
Toán 12 – Chương 6 - Bài 2: Diện tích hình nón, thể tích khối nón - Học hay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019