Vật Lý Lớp 12 - Chương 1: Dao Động Cơ - Chủ đề 4: Dao Động Tắt Dần - Dao Động Cưỡng Bức - HocHay


Đăng bởi Mỹ Anh | 31/12/2020 | 830
Vật Lý Lớp 12 - Chương 1: Dao Động Cơ - Chủ đề 4: Dao Động Tắt Dần - Dao Động Cưỡng Bức - HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 - Dao Động Cơ - Dao Động Tắt Dần - Dao Động Cưỡng Bức

Vật Lý Lớp 12 - Dao Động Cơ - Dao Động Tắt Dần - Dao Động Cưỡng Bức

Dao động tắt dần

  • Khái niệm:

Dao động tắt dần là dao động có lực cản của môi trường làm biên độ giảm dần theo thời gian.

  • Đặc điểm: 

- Lực cản môi trường càng lớn thì dao động tắt dần xảy ra càng nhanh.

- Nếu vật dao động điều hoà với tần số ω = 0 mà chịu thêm lực cản nhỏ, thì dao động của vật tắt dần chậm. Dao động tắt dần chậm cũng có biên độ giảm dần theo thời gian cho đến 0.

Dao động duy trì

  • Khái niệm: 

Dao động duy trì là dao động được duy trì bằng cách cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì để bổ sung phần năng lượng bị tiêu hao do ma sát nhưng không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó.

  • Đặc điểm: có tần số dao động bằng với tần số riêng của vật dao động

$$f_{dt} = f_0$$

Dao động cưỡng bức

  • Khái niệm:

Dao động cưỡng bức là dao động chịu thêm tác động của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn (gọi là lực cưỡng bức) có biểu thức 

$$F = F_0cos(ω_{n}t + φ)$$

Trong đó: $F_0$ là biên độ của ngoại lực (N) và $ω_n = 2πf_n$ với $f_n$ là tần số của ngoại lực.

  • Đặc điểm: 

- Dao động cưỡng bức là dao động điều hoà có đồ thị hình sin.

- Tần số dao động cưỡng bức chính là tần số của lực cưỡng bức. $f_{cb} = f_n$

- Biên độ dao động cưỡng bức ($A_{cb}$) phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Sức cản môi trường 

+ Biên độ ngoại lực $F_0$ ($A_{cb}$ tỉ lệ thuận với $F_0$)

Hiện tượng cộng hưởng

Là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức đạt đến giá trị cực đại ${(A_{cb})}_{max}$ khi tần số ngoại lực ($f_n$) bằng với tần số riêng ($f_0$) của vật dao động, hay

$${(A_{cb})}_{max} \Leftrightarrow f_n = f_0$$

Phân biệt các loại dao động

  • Dao động cưỡng bức và dao động duy trì:

Giống nhau:

- Xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực

- Dao động cưỡng bức khi cộng hưởng có tần số bằng tần số riêng của vật

Khác nhau:

Dao động cưỡng bức

Dao động duy trì

- Ngoại lực là bất kỳ, độc lập với vật

- Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số $f_n$ của ngoại lực

- Biên độ của hệ phụ thuộc vào $F_0$ và $|f_n - f_0|$

- Ngoại lực được điều khiển bởi dao động

- Dao động có tần số bằng tần số dao động $f_0$ riêng của vật

- Biên độ không thay đổi

 

  • Hiện tượng cộng hưởng và dao động duy trì:

Giống nhau: tần số ngoại lực bằng tần số dao động tự do của hệ

Khác nhau:

Hiện tượng cộng hưởng Dao động duy trì

- Ngoại lực độc lập bên ngoài

- Năng lượng hệ nhận được lớn hơn năng lượng hệ tiêu hao do ma sát

- Ngoại lực được điều khiển bởi dao động

- Năng lượng hệ nhận được đúng bằng năng lượng hệ tiêu hao do ma sát

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019