Vật Lý Lớp 12 - Chương 5: Sóng Ánh Sáng - Chủ đề 2: Giao Thoa Ánh Sáng - HocHay


Đăng bởi Mỹ Anh | 23/02/2021 | 40
Vật Lý Lớp 12 - Chương 5: Sóng Ánh Sáng - Chủ đề 2: Giao Thoa Ánh Sáng - HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 - Sóng Ánh Sáng - Giao Thoa Ánh Sáng - HocHay

Vật Lý Lớp 12 - Sóng Ánh Sáng - Giao Thoa Ánh Sáng

Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

- Mỗi ánh sáng đơn sắc coi như một sóng có bước sóng xác định.

Hiện tượng giao thoa ánh sáng

Là hiện tượng khi hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau trong không gian, vùng hai sóng gặp nhau xuất hiện những vạch rất sáng (vân sáng) xen kẽ những vạch tối (vân tối), gọi là các vân giao thoa.

Vị trí vân sáng và vân tối trong vùng giao thoa

Khoảng cách giữa hai khe: $a = S_1S_2$

Khoảng cách từ màn đến hai khe: D = OI (là đường trung trực của $S_1S_2$)

Vị trí của một điểm M trên vùng giao thoa được xác định bởi: $x = OM; d_1 = S_1M; d_2 = S_2M$

Hiệu đường đi:

$$δ = d_2 – d_1 = \frac {a.x} D$$

Độ lệch pha giữa hai sóng tại một điểm:

$$∆φ = \frac {2π} λ δ = \frac {2π} λ (d_2 – d_1) = \frac {2π} λ . \frac {a.x} D$$

Nếu tại M là vân sáng thì: Hai sóng từ $S_1$ và $S_2$ truyền đến M là hai sóng cùng pha $\leftrightarrow d_2 – d_1 = k. λ$

$$\rightarrow x_s = k. \frac {λ.D} a = k.i$$

với

$k = 0, ±1, ±2,…$

Trong đó:

λ: bước sóng của ánh sáng đơn sắc

k = 0 (x = 0): vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm)

k = ±1: vân sáng bậc 1

k = ±2: vân sáng bậc 2

Nếu tại M là vân tối thì: Hai sóng từ $S_1$ và $S_2$ truyền đến M là hai sóng ngược pha $\leftrightarrow d_2 – d_1 = (k + \frac 1 2) λ$

$$\rightarrow x_T = (k’ + \frac 1 2) \frac {λ.D} a = (k’ + \frac 1 2).i$$

với

$k’ = 0, ±1, ±2,…$

Trong đó:

k’ = 0; -1: vân tối bậc 1

k’ = 1; -2: vân tối bậc 2

k’ = 2; -3: vân tối bậc 3

Khoảng vân i: là khoảng cách giữa hai vân sáng (hay hai vân tối) liên tiếp nằm cạnh nhau.

$$i = x_{k+1} – x_k = (k+1). \frac {λ.D} a – k. \frac {λ.D} a \rightarrow i = \frac {λ.D} a$$

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019