Vật Lý Lớp 12 - Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử - Chủ đề 2: Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân - HocHay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/03/2021 | 810
Vật Lý Lớp 12 - Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử - Chủ đề 2: Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân - HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 - Hạt Nhân Nguyên Tử - Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân - HocHay

Vật Lý Lớp 12 - Hạt Nhân Nguyên Tử - Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân

Năng lượng liên kết của hạt nhân

  • Độ hụt khối của hạt nhân: Khối lượng của một hạt nhân luôn luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
Khối lượng của hạt nhân X Khối lượng của Z photon Khối lượng của N notron Tổng khối lượng của các nuclon
$m_X$ $Z.m_P$ $(A - Z). m_N$ $m_0 = Z.m_p + (A - Z).m_N$

 

Độ chênh lệch khối lượng đó gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu Δm

$$Δm = m_0 – m_x = [Z.m_p + (A – Z).m_n – m_x]$$

  • Năng lượng liên kết:

Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng toả ra khi tổng hợp các nuclôn riêng lẻ thành một hạt nhân (hay năng lượng thu vào để phá vỡ hạt nhân thành các nuclôn riêng rẽ)

$$W_{lk} = Δm.c^2 = [Z.m_p + (A−Z).m_n – m_X].c^2$$

  • Năng lượng liên kết riêng:

Là năng lượng kiên kết tính bình quân cho 1 nuclôn có trong hạt nhân. (không quá 8,8 MeV/nuclôn).

$$\frac {W_{lk}} A = \frac {[Z.m_p + (A – Z).m_n – m_x].c^2} A (\frac {MeV} {nuclon})$$

⇒ Năng Lượng liên kết riêng càng lớn thì Hạt nhân càng bền vững 

⇒ Các hạt nhân có số khối trung bình từ 50 đến 95.

Phản ứng hạt nhân:

  • Định nghĩa:

Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân, thường chia làm 2 loại:

- Phản ứng hạt nhân tự phát: Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác.

- Phản ứng hạt nhân kích thích: Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác. 

  • Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

- Bảo toàn điện tích.

- Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A).

- Bảo toàn năng lượng toàn phần.

- Bảo toàn động lượng.

  • Năng lượng phản ứng hạt nhân:

Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng.

$$W_{P/U} = ΔE = (M_0 – M). c^2 = [(m_A + m_B) – (m_C + m_D)]c^2 = [(Δm_C + Δm_D) – (Δm_A + Δm_B)]c^2 = (W_{LK(C)} + W_{LK(D)}) – (W_{LK(A)} + W_{LK(B)})$$

Trong đó:

$M_0 = m_A + m_B$ là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng.

$M = m_C + m_D$ là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sau phản ứng.

$Σ(ΔM_0) = Δm_A + Δm_B$ là tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng

$Σ(ΔM) = Δm_C + Δm_D$ là tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng

Nếu $M_0 > M$ hoặc $Σ(ΔM_0) < Σ(ΔM) \leftrightarrow W_{P/U} = ΔE > 0$: phản ứng toả nhiệt.

Nếu $M_0 < M$ hoặc $Σ(ΔM_0) > Σ(ΔM) \leftrightarrow W_{P/U} = ΔE < 0$: phản ứng thu nhiệt.

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019