Vật Lý Lớp 12 - Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử - Chủ đề 4: Phản Ứng Phân Hạch - HocHay


Đăng bởi Mỹ Anh | 17/03/2021 | 590
Vật Lý Lớp 12 - Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử - Chủ đề 4: Phản Ứng Phân Hạch - HocHay

Video bài học Vật Lý Lớp 12 - Hạt Nhân Nguyên Tử - Phản Ứng Phân Hạch - HocHay

Vật Lý Lớp 12 - Hạt Nhân Nguyên Tử - Phản Ứng Phân Hạch

Cơ chế của phản ứng phân hạch

  • Phản ứng phân hạch là gì?

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân có số khối trung bình (kèm theo một vài nơron phát ra).

  • Phản ứng phân hạch kích thích

Để có phản ứng phân hạch xảy ra tại một hạt nhân X, ta phải truyền cho nó một năng lượng tối thiểu (gọi là năng lượng kích hoạt). Phương pháp dễ nhất là cho X hấp thụ một nơtron, chuyển sang trạng thái kích thích X* không bền vững và xảy ra phân hạch.

$n + X → X* → Y + Z + k^n$

Năng lượng phân hạch

  • Phản ứng phân hạch toả năng lượng:

Phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch.

  • Phản ứng phân hạch dây chuyền:

Giả sử một lần phân hạch có k nơtron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân $\ce{^{235}_{92}U}$ tạo nên những phân hạch mới. Sau n lần phan hạch liên tiếp, số nơtron giải phóng là $k^n$ và kích thích $k^n$ phân hạch mới.

Khi $k ≥ 1$ phản ứng dây chuyền tự duy trì.

Khi $k < 1$ phản ứng dây chuyền tắt nhanh.

Vậy để phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì ($k ≥ 1$) thì khối lượng của chất phân hạch phải đạt một giá trị tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn.

  • Phản ứng phân hạch có điều khiển:

Là phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển (k = 1) được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân. Năng lượng toả ra từ lò phản ứng không đổi theo thời gian.

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019